Shmuel Barkan

Shmuel Barkan

Joint Managing Director

Freescale

הרצאות מפי Shmuel Barkan:

דוברים נוספים באירוע הכנס השנתי של תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה

בחסות

Open Accessibilty Menu