אירוע הכנס השנתי של תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה, שני, 6 בפברואר 2012, 08:40
Moshe Kahlon

Moshe Kahlon

Minister of Communications and Minister of Welfare & Social Services

Government of Israel

Yehuda Zisapel

Yehuda Zisapel

יו"ר הנשיאות היוצא

הרצאות נוספות באירוע הכנס השנתי של תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה

בחסות

Open Accessibilty Menu